021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

المنت حلقه ای تسمه ای

نام المنت

المنت حلقه ای تسمه ای,

نوع المنت

تسمه ای,

توضیحات

این نوع المنت دارای ابعاد مختلف و وات های مختلف ساخته میشود.,