021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

المنت میله ای شانل

نام المنت

المنت میله ای شانل,

نوع المنت

میله ای,

توضیحات

المنت از نوع میله ای در اندازه و وات و ولتاژ مختلف طراحی میشود,