021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

ترموستات پکیج IT الرها

نام ترموستات

ترموستات پکیج IT الرها,

توضیحات

این ترموستات دیجیتال بوده دارای کنتاکت و سنسور جهت نشان دادن دما و تنظیم پکیج به کار میرود.,