021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

ترمومتر گازی تلسکوپی پکنز

نام دماسنج

ترمومتر گازی تلسکوپی پکنز,

توضیحات

این نوع ترمومتر ها عقربه ای که اتصال آن قابل انعطاف پذیر است و در رنجهای متفاوت در محدوده های 600+100- به کار میرود.,