021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

ترموکوبل سیمان ضد سایش

نام ترموکوپل

ترموکوبل سیمان ضد سایش,

تیپ ترموکوپل

K,

توضیحات

این نوع ترموکوبل از جنس فلز از نوع سخت به کار میرود به لحاظ سایش و اسیدی بودی محلول که اغلب در تیپ K و در محدوده دمایی 1300+0 به کار میرود.,