021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

ترموکوبل Temperature Element

نام ترموکوپل

ترموکوبل Temperature Element,

تیپ ترموکوپل

K, J, N, R, S, B, T,

توضیحات

ترموکوبل در شکلهای فلزی و سرامیکی ساخته میشود و در تیپهای RSBKJNT ساخته میشود.,