021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

رطوبت حرارت تابلویی ساموان

نام دماسنج

رطوبت حرارت تابلویی ساموان,

توضیحات

این ترموستات دیجیتال بوده که برروی تابلو نصب میشود دارای سنسور و دارای کنتاکت باز و بسته میباشد.,