021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

سنسور خازنی هانیانگ Hanyoung

نام سنسور القایی

سنسور خازنی هانیانگ Hanyoung,

توضیحات

این نوع سنسور قابلیت تشخیص همه اجسام در فاصله های مختلف را دارد.,