021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

سنسور رطوبت 4-20 ma

نام سنسور دما

سنسور رطوبت 4-20 ma,

جریان لازم ( آمپر )

4-20,

توضیحات

این سنسور رطوبت را تشخیص داده و به جریان 4تا 20 تبدیل میکند.,