021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

سنسور فشار IFM

نام سنسور فشار

سنسور فشار IFM,

توضیحات

مبدل فشار هوا یا آب به جریان ویا ولتاژ از این نوع سنسور استفاده میشود.,