021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

سنسور نوری سیک Sick

نام سنسور روشنایی KNX

سنسور نوری سیک Sick,

توضیحات

این سنسور به وسیله اشعه مادون قرمز و قابلیت تشخیص اجسام در فواصل بالا را دارد.,