021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

سنسور PTC و NTC

نام سنسور دما

سنسور PTC و NTC,

توضیحات

این سنسور به صورت خطی است.,