021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

سوکت ترموکوبل K و T

نام سوکت ترموکوپل

سوکت ترموکوبل K و T,

رابط

نری, مادگی,

توضیحات

این سوکت ها در نوع نرو مادگی که میتواند که میتواند به صورت رابط به کار رود که باید از نوع خود ترموکوبل به کار رود .,