021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

سیم رابط ترموکوپل

نام سیم ترموکوپل

سیم رابط ترموکوپل,

تیپ

K, N, S, T,

توضیحات

کابل های جبران ساز: کابل های رابط معمولا از جنس ترموکوپل یا موادی که دارای خواص گرمایی و الکتریکی همانند ترموکوپل است ساخته می شود.کابل های رابط را در دو کلاس A و B تعریف می کنند که نشان دهنده میزان تغییرات آن کابل ها می باشد.کلاس B دارای تغییرات جزئی و کلاس A دارای تغییرات بیشتری می باشد. کلاس B از همان جنس ترموکوپل می باشد و اختصارا به نوع X معروف است که بعد از کلمه اختصاری نوع ترموکوپل می آید به طور پثال کابل رابط ترموکوپل Nicr-Ni)-K) از جنس خودش را با حروف KX نشان می دهند در بعضی موارد ترموکوپل از اتصال سیم های رابط با یکدیگر ساخته می شود. در سنسورهای مقاومتی طول و ضخامت کابل های رابط اهمیت بیشتری نسبت به کابل های رابط در ترموکوپل ها دارد. زیرا به واسطه مقاومتی که سیم تولید می کند خطا در اندازه گیری افزایش می یابد و به همین دلیل در مسافت های طولانی برای جبران این خطا از ترانسمیتر دما استفاده می شود.,