021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

سیم وایر جرقه زن

نام سیم و کابل

سیم وایر جرقه زن,

توضیحات

سیم وایر به صورت رابط بین یون و دستگاه به کار میرود.,