021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

فلومتر فیشر Fisher

نام فلومتر

فلومتر فیشر Fisher,

توضیحات

فلو دستگاهی است که جریان عبوری مواد را تشخیص داده و دارای خروجی های آنولوگ و دیجیتال است.,