021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

لول ترانسمیتر زیمنس

نام ترانسمیتر دما و رطوبت

لول ترانسمیتر زیمنس,

توضیحات

دستگاهی است که سطح مواد را اندازه گیری میکند و خروجی آنولوگ و دیجیتال میدهد.,