021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

لول سوئیچ آلتراسونیک

نام سطح سنج

لول سوئیچ آلتراسونیک ,

نوع سطح سنج

اولتراسونیک,

توضیحات

دستگاهی است که سطح مواد را اندازه گیری میکند و خروجی آنولوگ و دیجیتال میدهد.,