021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

کابل شبکه 8 کر CT6

نام سیم و کابل

کابل شبکه 8 کر CT6,

توضیحات

سیم وایر به صورت رابط بین یون و دستگاه به کار میرود.,