021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

کاغذ رکوردر شینکو

نام کاغذ رکوردر

کاغذ رکوردر شینکو ,

توضیحات

این نوع کاغذ در ابعاد مختلف بر حسب فشار و دما در دستگاهای ثبات قرار میگیرد که میتواند اطلاعات مورد نظر راروی آن دید.,