021 - 33917018
منو
حرارت صنعت
محصولات حرارت صنعت

کانتر تایمر آتونیکس AUTONICS

نام کانتر-تایمر

کانتر تایمر آتونیکس AUTONICS,

توضیحات

نشان دادن زمان را تایمر و شمارنده هر چیزی را کانتر گویند.,