فروشگاه حرارت صنعت سعی دارد باتوجه به پیشرفت تکنولوژی در ابزار دقیق اخبار و اطلاعات...

...HARARAT SANAT Store is trying to pay attention to the advancement of technology in the instrumentation of news and information


Heat Sanat Store tries to introduce big companies in this section due to the advanceme

Read More...
نسل جدید سنسور قلمی دارای نمایشگر و دکمه تنظیم فشار و سوییچ و خروجی آنالوگ...

New generation sensor with display and pressure adjustment button and switch and analog output (4-20 ma)


PSD-4 pressure switch model
Features:
1. Comes with outstanding performa

Read More...