چشم انداز


فروشگاه حرارت صنعت توجه مستمر و توسعه همه جانبه و جلب رضایت مشتری را اصول اولیه کار خود قرار داده است از این رو چشم انداز و اهداف خود را تعریف نموده است و عمل به این اقدامات را وظیفه خود میداند.

فروشگاه حرارت صنعت با به کار گرفتن مدیریت نوین ، اتکا به نیروی انسانی کارآمد، ارتقا کمی وکیفی فروش محصولات، مدیریت هزینه ها و توسعه بازار و ارتقا خدمات به مشتریان و جلب رضایت آنها، سعی در تحقق بخشیدن به اهداف خود را دارد.

اهداف:

_ قرار گرفتن در بین فروشگاه برتر کشور در زمینه فروش ابزار دقیق.

­_ارائه محصولات بروز و جدید.

_همکاری بیشتر و مستمر با برندهای معتبر دنیا . 

_توسعه بازار فروش و پیش بردن عملکرد به سوی جهانی شدن.

_استفاده از منابع انسانی متخصص در جهت ارائه خدمات بهتر.