ترموول


اساس کار ترموول ها برای محافظت در برابر خوردگی، فشارهای بالا ومحیط های خشن از سنسورهای دما (ترمومترها و ترموکوپل ها و تجهیزات دمایی) هاست. به این صورت که ترموول ها حرارت را به سنسور دما منتقل کرده که به علت وجود دیواره سنسور تغییرات دما را با تاخیر کمی دریافت میکند اما استفاده از ترموول ها به علت افزایش طول عمر سنسور و صرفه جویی در هزینه ها و همچنین باعث ساده تر شدن تعمیر و نگهداری تجهیزات دما می شود از اهمیت زیادی برخوردار است. ترموول ها باتوجه به استاندارد های جهانی و نیاز مشتری در انواع گوناگونی طراحی میشود برای مثال به صورت کونیک یا شیب دار و استریت و یا مستقیم و یا پله ای که هر کدام زمان پاسخ و یا آشفتگی در فلو و یا ... متناسب با شکل خود را خواهد داشت. ترموول ها با متریال های هستلوی، مونل، اینکونل، 316، تانتانیوم و تفلون قابل عرضه می باشند.

انواع ترموول موجود:

-فلنچی -دنده ای -مخروطی -تفلنی 

برند های موجود:

Wika -Rosemount -Endress+hauser-

حرارت صنعت
حرارت صنعت
حرارت صنعت
حرارت صنعت

نام محصول شرکت سازنده کد محصول دانلود
ترموول دنده ای Wika TW15 دانلود فایل
ترموول دنده ای Wika TW45 دانلود فایل
ترموول فلنچی Wika TW40-Eو TW40-D دانلود فایل
ترموول فلنچی Wika TW10 دانلود فایل
ترموول مخروطی Wika TW20 دانلود فایل
ترموول مخروطی Wika TW25 دانلود فایل
دیافراگم فلنچی Rosemount 1199 دانلود فایل
ترموول فلنچی Endress+Hauser TA556 دانلود فایل
ترموول دنده ای Endress+Hauser TA557 دانلود فایل
ترموول مخروطی Endress+Hauser TA562 دانلود فایل