المنت(هیتر)


المنت یک رشته سیم است با مقاومت بسیار بالاست که جنس آن از نیمه رساناهاست که این رشته سیم ها به دور یک هسته پیچیده شده اند

بیشترهیترها از جنس نیکروم (80 درصد نیکل و 20 درصد کروم ) می باشند چون این ماده مقاومت بالایی دارد در اثر گرما ذوب نمی شود.المنت ها انواع بسیار مختلفی برای کاربردهای متنوعی دارند.

انواع المنت ها موجود:

-المنت فشنگی -المنت تنش زدایی  -المنت میله ای -المنت حلقه ای-المنت تسمه ای -سیم نسوز المنت- سیم المنت

حرارت صنعت
حرارت صنعت
حرارت صنعت
حرارت صنعت

نام محصول شرکت سازنده کد محصول دانلود