کوپل و تعمیر دیافراگم


کوپل کردن در اصل به معنا اتصال قطعات می باشد و کوپل دیافراگم به منظور اتصال دیافراگم با ابزاهایی نظیر گیج فشار و ترانسمیتر و...به وسیله روغن است که در صورت نیاز به همراه برگه کالیبراسیون انجام می شود فروشگاه حرارت صنعت با قابلیت تعمیر دیافراگم و ساخت این وسیله امکان تعمیر و نگهداری را فراهم کرده که با تعمیر و کوپل مجددمیتوانید در خرید اجناس صرفه جویی کنید.